ALPOL GROUP Sp. z o.o.
Głównym celem naszej firmy jest możliwość zaprezentowania atutów
Polski i Albanii pod kątem inwestycyjnym i handlowym,
a tym samym współpracy przedsiębiorców z obu Państw.
ALPOL GROUP Sp. z o.o.
Firma na terenie Albanii posiada spółki celowe
działające w zakresie wydobycia i sprzedaży minerałów tj.:
rudy chromu, koncentratu cynku i ołowiu, bitumu, piasku bitumicznego,
koncentratu żelaza, żelazoniklu.