ENERGIA ODNAWIALNA
Tworzenia spółek celowych na budowę
farm wiatrowych i fotowoltaicznych.
Albania jest zależna od energii wodnej i jest największym producentem energii wodnej na świecie, ze wskaźnikiem w wysokości 100%.
Zużycie energii w Albanii opiera się na produkcji energii elektrycznej, która jest w 100% zależna od elektrowni wodnych powstałych na przełomie lat 60 i 70, a więc obecnie przestarzałych. Położenie geograficzne Albanii umożliwia budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które mogą stanowić doskonałe i alternatywne źródło energii odnawialnej.
W ostatnich latach w sektorze energetycznym nastąpiły poważne zmiany z punktu widzenia instytucjonalizacji rynku, transformacji przedsiębiorstw działających w tej dziedzinie oraz poziomu inwestycji publicznych i prywatnych szczególnie w podsektorze produkcji, transmisji i dystrybucji energii elektrycznej. Rząd Albanii uznał energię odnawialną za najwyższy priorytet w swoim planie rozwoju gospodarczego w celu rozwoju gospodarki opartej na zielonej energii
Proponujemy sprzedaż gotowych projektów farm energii odnawialnej z pozwoleniem na budowę i przyłączem do sieci.