MINERAŁY
Firma na terenie Albanii posiada spółki celowe
działające w zakresie wydobycia i sprzedaży minerałów tj.:
rudy chromu, koncentratu cynku i ołowiu, bitumu, piasku bitumicznego,
koncentratu żelaza, żelazoniklu.
Albania: 28 tys. km2. Co na powierzchni, każdy widzi: politycy, przemytnicy, turbo folk... Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę jakie bogactwa skrywa w sobie ojczysta ziemia
W stosunku do swojej powierzchni terytorium Albanii jest niezwykle bogate w metale i niemetale, ropę naftową, gaz i wody podziemne. Kiedyś pod względem produkcji chromu Albania zajmowała trzecie miejsce na świecie, po RPA i Rosji. Przed rokiem 1990 nacisk położony był na metale, węgiel, teraz z kolei tendencja odwróciła się na korzyść niemetali, kamieni dekoracyjnych, gliny, gipsu, żwir, itd.
Znaczne bogactwa mineralne pozwalają na rozwój górnictwa, które wymaga jednak znacznej modernizacji i doinwestowania. Wydobywa się: rudy chromu miedzi, żelaza i niklu, ropę naftową, bitum, gaz ziemny, węgiel i boksyty.