ALPOL GROUP Sh.P.K
Qëllimi kryesor i kompanisë sonë është të paraqesë pikat tona të forta
në Poloni dhe në Shqipëri për sa i përket investimeve dhe tregtisë,
dhe kështu bashkëpunimi i sipërmarrësve nga të dy vendet
ALPOL GROUP Sh.P.K
Kompania në Shqipëri ka automjete me qëllim të veçantë
që operojnë në fushën e minierave dhe shitjes së mineraleve, dmth:
mineral kromi, koncentrat zinku dhe plumbi, bitum, rërë bituminoze,
koncentrat hekuri, ferronikel