SHITJA E BANESAVE DHE PASURIVE TE PALUAJTESHME
Industria e turizmit është përqendruar përgjatë
Brigjet e Adriatikut dhe Jon
Bregu i detit Jon ka plazhet më të bukura dhe më të pastra dhe shpesh quhet “Riviera Shqiptare”. Vija bregdetare shqiptare është e gjatë 360 kilometra. Bregdeti ka një karakter të veçantë pasi është i pasur me varietete të plazheve me rërë, limane, laguna, plazhe të vogla me guralecë, shpella detare, etj.
Disa pjesë të këtij bregdeti janë shumë të pastra ekologjikisht, shumë të rralla në zonën e Mesdheut. Shqipëria është një treg shumë interesant për sa i përket investimeve. Çmimet janë shumë tërheqëse dhe potenciali i rritjes se vleres se tyre është i madh.
Asnjë sektor i ekonomisë nuk është i mbyllur për investitorët e huaj, kështu qe blerja e pasurive të patundshme.
Nuk ka nevojë për njësite e huaja që synojnë të investojnë në Shqipëri për të marrë leje të veçanta qeveritare, nuk ka kufizime në pjesëmarrjen e një njësie ekonomike të huaj në një sipërmarrje të caktuar, ato mund të jenë 100% kapital i huaj.
Ne ofrojmë hotele, apartamente, parcela për logjistikë dhe toka bujqësore për shitje.